प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

प्रदेश नं. ५, बुटवल

हाम्रो बारेमा

नेपालको समविधान २०७२ को धारा १७४ को उपधारा (१०) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश नं. ५ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम २०७४ साल फाल्गुन ३ गते यस मन्त्रालयको स्थापना भएको हो ।सामाजिक विकास र कल्याणलाई एक मात्र उद्देश्य राखेर अल्पकालिन र दीर्घकालिन लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति चरणबद्व कार्य निति बमोजिमको रणनिति निर्माण गर्ने कार्य यस मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र भित्र पर्दछ ।

 

यस मन्त्रालयका विषयगत क्षेत्रहरु निम्‍न रहेका छन ।

  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • महिला वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक
  • युवा तथा खेलकुद
  • श्रम तता रोजगार
  • भाषा तथा संस्कृति
  • सम्पदा संरक्षण