लुम्बिनी प्रदेश सरुवा रोग अस्पतालको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनको प्रतिवेदन तयारीको लागि क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना