सामुदायिक क्याम्पसको सहकार्यमा अनुसन्धान कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

सूचना अधिकारी

डा. पुष्पराज पौडेल

डा. पुष्पराज पौडेल
आयुर्वेद चिकित्सक
फोन नं.: ९८४९०२१२५३