विज्ञान विषयको स्नातकोत्तर तथा व्यवस्थापन (BBA, BCA) र प्राविधिक विषयको स्नातक तहको कक्षा सञ्चालनका लागि आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

सूचना अधिकारी

डा. पुष्पराज पौडेल

डा. पुष्पराज पौडेल
आयुर्वेद चिकित्सक
फोन नं.: ९८४९०२१२५३