स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धी जनस्वास्थ्य निरीक्षक क.सं.नं. १८०८८२ का कर्मचारी श्री छविराज गिरीका नाउँको ७ दिने सूचना