कोभिड-१९ को प्रदेश नं. ५ को पछिल्लो तथ्याङ्क

सूचना अधिकारी

डा. पुष्पराज पौडेल

डा. पुष्पराज पौडेल
आयुर्वेद चिकित्सक
फोन नं.: ९८४९०२१२५३