जिल्ला स्तरिय बाल क्लव सञ्जालको प्रादेशिक भेला तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम उद्घाटन सत्र