नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, केन्द्रिय आयुर्वेद पिद्यापिठ वेलझुण्डीको अवलोकन पछि सामुहिक तस्वीर लिईदै