बर्दिया स्थित बर्दिया आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको अवलोकन गर्नुहुदै सामाजिक विकास मन्त्री माननीय सुदर्शन बरालज्यू