प्रदेश स्वास्थ्य प्रयोगशालाको उद्घाटन गर्नुहुदै सामाजिक विकास मन्त्री माननीय सुदर्शन बरालज्यू