पूर्व प्राथमिक स्वयंसेवक शिक्षकका लागि दरखास्त फाराम भर्ने सूचना ।

सूचना अधिकारी

डा. पुष्पराज पौडेल

डा. पुष्पराज पौडेल
आयुर्वेद चिकित्सक
फोन नं.: ९८४९०२१२५३