स्वयमसेवकहरुकाे म्याद थपका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।