जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई रंगशाला मर्मतका लागि संझौता गर्न आउने बारेको सूचना