संग्रहालयलाई सम्झौताका लागि आउने बारेको सूचना ।

सूचना अधिकारी

डा. पुष्पराज पौडेल

डा. पुष्पराज पौडेल
आयुर्वेद चिकित्सक
फोन नं.: ९८४९०२१२५३