जानकारी

(शिर्षक) (मिति) आर्थिक वर्ष दस्तावेज प्रकार
संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना। Wed, 03/03/2021 - 14:55 ०७७/०७८ IMG_20210303_0001.pdf सूचना
स्वयंसेवक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना। Sun, 02/28/2021 - 17:32 ०७७/०७८ IMG_20210228_0001.pdf सूचना
निवन्ध प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना Fri, 02/26/2021 - 14:10 ०७७/०७८ IMG_20210226_0003.pdf सूचना
बाल उद्यान/ पुस्तकालय निर्माण सम्बन्धी सूचना। Fri, 02/26/2021 - 12:57 ०७७/०७८ IMG_20210226_0002.pdf सूचना
अन्तर्वार्ताको कार्यतालिका प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना Fri, 02/26/2021 - 10:39 ०७७/०७८ IMG_20210226_0001.pdf सूचना
तालिम संचालनको आशयपत्र माग सम्बन्धी सूचना Thu, 02/25/2021 - 16:09 ०७७/०७८ IMG_20210225_0004_0.pdf सूचना
आशयपत्रको विवरण भर्ने सम्बन्धी फाराम Fri, 02/19/2021 - 13:33 ०७७/०७८ 102192021.pdf सूचना
लुम्बिनी प्रदेश सरुवा रोग अस्पतालको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनको प्रतिवेदन तयारीको लागि क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना Fri, 02/19/2021 - 12:45 ०७७/०७८ सूचना
स्वयंसेवकहरुको छोटो सूची तथा अन्तर्वार्ताको सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना Tue, 02/16/2021 - 14:16 ०७७/०७८ 102162021.pdf सूचना
खुला कविता वाचन प्रतियोगिताका लागि छोटो सूची प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा। Fri, 02/12/2021 - 19:00 ०७७/०७८ IMG_20210212_0001.pdf सूचना
मिति २०७७/१०/२३ मा प्रकाशित खुला कविता प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना परिमार्जन गरिएको बारे। Wed, 02/10/2021 - 15:02 ०७७/०७८ IMG_20210210_0002.pdf सूचना
स्टेम संयोजक पदमा सिफारिश सम्बन्धी सूचना Wed, 02/10/2021 - 14:19 ०७७/०७८ IMG_20210210_0001.pdf सूचना
कविता प्रतियोगिता सम्बन्धमा। Fri, 02/05/2021 - 15:52 ०७७/०७८ IMG_20210205_0001.pdf सूचना
खेलकुद प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना। Fri, 02/05/2021 - 15:09 ०७७/०७८ 102052021.pdf सूचना
संशोधित सूचना Fri, 01/29/2021 - 12:44 ०७७/०७८ IMG_20210129_0001.pdf सूचना
विज्ञान स्ययमसेवक शिक्षक (स्टेम संयोजक) पदका लागि छोटो सूची (short list) प्रकाशन सम्बन्धी सूचना। Wed, 01/27/2021 - 16:16 ०७७/०७८ IMG_20210127_0001.pdf सूचना
अपिल Thu, 01/21/2021 - 15:17 ०७७/०७८ सूचना
व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम सञ्‍चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ Wed, 01/20/2021 - 10:21 ०७७/०७८ सीप विकास तालिम सञ्चालन मापदण्ड -.pdf मापदण्ड/मार्गदर्शन, सूचना
दरखास्त फाराम Wed, 01/13/2021 - 15:15 ०७७/०७८ आवेदन फाराम.pdf सूचना
स्वयंसेवक पदमा दर्खास्त दिने सम्बन्धमा सूचना Wed, 01/13/2021 - 15:13 ०७७/०७८ सूचना.pdf सूचना
अनुसन्धान कार्यक्रमका लागि अनुसन्धान प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको सम्बन्धी सूचना Thu, 01/07/2021 - 12:50 ०७७/०७८ अनुसन्धान कार्यक्रमका लागि अनुसन्धान प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको सम्बन्धी सूचना.pdf सूचना
स्वास्थ्य निर्देशनालयको स्वास्थ्य संस्था अनुमति सम्बन्धी सूचना Fri, 01/01/2021 - 10:33 ०७७/०७८ IMG_20210101_0001.pdf सूचना
उत्कृष्ट महिला सहकारी संस्था छनोट सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ Mon, 12/28/2020 - 13:20 ०७७/०७८ 112292020.pdf मापदण्ड/मार्गदर्शन, सूचना
प्रदेश बालकोष स्थापना र सञ्चालन नियमावली, २०७७ Fri, 12/25/2020 - 14:56 ०७७/०७८ v11 9-03 edited final प्रदेश बाल कोष नियमावली.pdf नियम, सूचना
विज्ञान स्वयंसेवक शिक्षक पदका लागि दरखास्त सम्बन्धी सूचना Fri, 12/25/2020 - 12:08 ०७७/०७८ 112252020.pdf सूचना
साझेदारीमा विद्यालय खेलकुद संरचना मर्मत संभार तथा निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा। Tue, 12/22/2020 - 15:30 ०७७/०७८ 112222020_0.pdf सूचना
खेलकुद संरचनाको पूर्वाधार निर्माण साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा। Tue, 12/22/2020 - 15:29 ०७७/०७८ 112222020_0001.pdf सूचना
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुको लागि सञ्चालन गरिने विशेष तालिम कार्यक्रमको निवेदन सम्बन्धी सूचना Tue, 12/22/2020 - 10:39 ०७७/०७८ 112222020.pdf सूचना
खेलकुद प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमको आवदेन फाराम Fri, 12/18/2020 - 11:10 ०७७/०७८ IMG_20201213_0001.pdf सूचना
सामाजिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मार्गदर्शन, २०७७ Sun, 12/13/2020 - 15:49 ०७७/०७८ सामाजिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्_चालन मार्गदर्शन, २०७७.pdf मापदण्ड/मार्गदर्शन, सूचना
खेलकुद प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना Sun, 12/06/2020 - 13:03 ०७७/०७८ IMG_20201206_0001.pdf सूचना
लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान मनाउने सम्बन्धमा। Tue, 11/24/2020 - 12:04 ०७७/०७८ IMG_20201124_0001.pdf सूचना
प्रदेश शैक्षिक दर्पण Thu, 11/19/2020 - 10:39 ०७७/०७८ प्रदेश शैक्षिक दर्पण.pdf प्रकाशन, सूचना
स्वयमसेवक परिचालन कार्यविधि, २०७५ Wed, 11/04/2020 - 14:46 ०७५/०७६ स्वयमसेवक परिचालन कार्यविधि 2075.pdf कार्यविधि, सूचना
स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मार्गदर्शन २०७७/७८ Thu, 10/22/2020 - 10:35 ०७७/०७८ लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन २०७७-७८.pdf मापदण्ड/मार्गदर्शन, सूचना
COVID-19 MEDIA BRIEFING UPDATE (२ कार्तिक २०७७) Mon, 10/19/2020 - 10:03 ०७७/०७८ दैनिक मिडिया ब्रिफिङ.pdf COVID-19
COVID-19 MEDIA BRIEFING UPDATE (१ कार्तिक २०७७) Sun, 10/18/2020 - 09:59 ०७७/०७८ दैनिक मिडिया ब्रिफिङ (1)_1.pdf COVID-19
COVID-19 MEDIA BRIEFING UPDATE (३० असोज २०७७) Sun, 10/18/2020 - 09:58 ०७७/०७८ दैनिक मिडिया ब्रिफिङ_13.pdf COVID-19
COVID-19 MEDIA BRIEFING UPDATE (२९ असोज २०७७) Fri, 10/16/2020 - 10:04 ०७७/०७८ दैनिक मिडिया ब्रिफिङ_12.pdf COVID-19
COVID-19 MEDIA BRIEFING UPDATE (२८ असोज २०७७) Thu, 10/15/2020 - 10:20 ०७७/०७८ दैनिक मिडिया ब्रिफिङ_11.pdf COVID-19
COVID-19 MEDIA BRIEFING UPDATE (२७ असोज २०७७) Wed, 10/14/2020 - 11:42 ०७७/०७८ दैनिक मिडिया ब्रिफिङ_10.pdf COVID-19
COVID-19 MEDIA BRIEFING UPDATE (२५ असोज २०७७) Mon, 10/12/2020 - 09:51 ०७७/०७८ दैनिक मिडिया ब्रिफिङ_9.pdf COVID-19
विश्‍व मानसिक स्वास्थ्य दिवसको शुभकामना Sun, 10/11/2020 - 12:22 ०७७/०७८ सूचना
COVID-19 MEDIA BRIEFING UPDATE (२३ असोज २०७७) Sun, 10/11/2020 - 10:07 ०७७/०७८ दैनिक मिडिया ब्रिफिङ_8.pdf COVID-19
COVID-19 MEDIA BRIEFING UPDATE (२२ असोज २०७७) Fri, 10/09/2020 - 09:59 ०७७/०७८ दैनिक मिडिया ब्रिफिङ_7.pdf COVID-19
COVID-19 MEDIA BRIEFING UPDATE (२१ असोज २०७७) Thu, 10/08/2020 - 09:55 ०७७/०७८ दैनिक मिडिया ब्रिफिङ_6.pdf COVID-19
COVID-19 MEDIA BRIEFING UPDATE (२० असोज २०७७) Wed, 10/07/2020 - 10:07 ०७७/०७८ दैनिक मिडिया ब्रिफिङ_5.pdf COVID-19
COVID-19 MEDIA BRIEFING UPDATE (१९ असोज २०७७) Tue, 10/06/2020 - 10:09 ०७७/०७८ दैनिक मिडिया ब्रिफिङ_4.pdf COVID-19
COVID-19 MEDIA BRIEFING UPDATE (१८ असोज २०७७) Mon, 10/05/2020 - 10:14 ०७७/०७८ दैनिक मिडिया ब्रिफिङ_3.pdf COVID-19
COVID-19 MEDIA BRIEFING UPDATE (१७असोज २०७७) Mon, 10/05/2020 - 10:10 ०७७/०७८ दैनिक मिडिया ब्रिफिङ (1)_0.pdf COVID-19
COVID-19 MEDIA BRIEFING UPDATE (१६असोज २०७७) Mon, 10/05/2020 - 10:10 ०७७/०७८ दैनिक मिडिया ब्रिफिङ (1).pdf COVID-19
COVID-19 MEDIA BRIEFING UPDATE (१५असोज २०७७) Fri, 10/02/2020 - 10:00 ०७७/०७८ दैनिक मिडिया ब्रिफिङ_0.pdf COVID-19
COVID-19 MEDIA BRIEFING UPDATE (१४असोज २०७७) Thu, 10/01/2020 - 10:06 ०७७/०७८ दैनिक मिडिया ब्रिफिङ.pdf COVID-19
सामाजिक संस्थाहरुको प्रदेश स्तरमा अभिलेख व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि निवेदन साथ कागजात पेश गर्ने बारेको सूचना। Wed, 09/30/2020 - 14:18 ०७७/०७८ IMG_20200930_0004.pdf सूचना
स्टेम शिक्षा मार्ग चित्र, २०७७ Wed, 09/30/2020 - 10:40 ०७७/०७८ स्टेम शिक्षा मार्ग चित्र 2077.pdf कार्यविधि, सूचना
स्टेम शिक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ Wed, 09/30/2020 - 10:39 ०७७/०७८ स्टेम शिक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका, 207७ .pdf निर्देशिका, सूचना
COVID-19 MEDIA BRIEFING UPDATE (१३असोज २०७७) Wed, 09/30/2020 - 10:19 ०७७/०७८ दैनिक मिडिया ब्रिफिङ_13.pdf COVID-19
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७७ Tue, 09/29/2020 - 15:12 ०७७/०७८ CBR कार्यविधि.pdf कार्यविधि, सूचना
प्रदेश दिवा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना र सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७७ Tue, 09/29/2020 - 15:10 ०७७/०७८ प्रदेश स्तरीय शिशु स्याहार केन्द्र संचालन कार्यविधि २०७७.pdf कार्यविधि, सूचना
COVID-19 MEDIA BRIEFING UPDATE (१२असोज २०७७) Tue, 09/29/2020 - 10:01 ०७७/०७८ दैनिक मिडिया ब्रिफिङ_12.pdf COVID-19
COVID-19 MEDIA BRIEFING UPDATE (११ असोज २०७७) Mon, 09/28/2020 - 09:42 ०७७/०७८ दैनिक मिडिया ब्रिफिङ_11.pdf COVID-19
गैर सरकारी संघ -संस्था सूचीकृत हुन आउने बारेको सूचना Sun, 09/27/2020 - 12:31 ०७७/०७८ IMG_20200927_0001.pdf सूचना
COVID-19 MEDIA BRIEFING UPDATE (१० असोज २०७७) Sun, 09/27/2020 - 10:15 ०७७/०७८ दैनिक मिडिया ब्रिफिङ_10.pdf COVID-19
COVID-19 MEDIA BRIEFING UPDATE (९ असोज २०७७) Sat, 09/26/2020 - 10:34 ०७७/०७८ दैनिक मिडिया ब्रिफिङ (1)_0.pdf COVID-19
COVID-19 MEDIA BRIEFING UPDATE (८ असोज २०७७) Fri, 09/25/2020 - 10:07 ०७७/०७८ दैनिक मिडिया ब्रिफिङ_9.pdf COVID-19
Ayurveda Drug Manual For Health Care Workers in Response To COVID 19 Wed, 09/23/2020 - 19:24 ०७७/०७८ Ayurveda Drug Manual_Province 5.pdf COVID-19, सूचना
COVID-19 UPDATE (७ असोज २०७७) Wed, 09/23/2020 - 19:16 ०७७/०७८ दैनिक मिडिया ब्रिफिङ_8.pdf COVID-19
COVID-19 UPDATE (६ असोज २०७७) Wed, 09/23/2020 - 19:11 ०७७/०७८ दैनिक मिडिया ब्रिफिङ (1).pdf COVID-19
COVID-19 UPDATE (५ असोज २०७७) Tue, 09/22/2020 - 10:41 ०७७/०७८ दैनिक मिडिया ब्रिफिङ_7.pdf COVID-19
COVID-19 UPDATE (४ असोज २०७७) Mon, 09/21/2020 - 10:23 ०७७/०७८ दैनिक मिडिया ब्रिफिङ_6.pdf COVID-19
COVID-19 UPDATE (३ असोज २०७७) Sun, 09/20/2020 - 11:10 ०७७/०७८ दैनिक मिडिया ब्रिफिङ_5.pdf COVID-19
COVID-19 UPDATE (२ असोज २०७७) Sun, 09/20/2020 - 10:38 ०७७/०७८ दैनिक मिडिया ब्रिफिङ_4.pdf COVID-19
सरुवा/कामकाजमा खटाईएका कर्मचारीको सूचिमा छुट भएका कर्मचारीको विवरण Sun, 09/20/2020 - 10:04 ०७७/०७८ IMG_20200920_0001.pdf सूचना
COVID-19 UPDATE (१ असोज २०७७) Fri, 09/18/2020 - 10:01 ०७७/०७८ दैनिक मिडिया ब्रिफिङ_3.pdf COVID-19
कर्मचारीहरुको सरुवा/काज सरुवा गरिएको विवरण । Thu, 09/17/2020 - 17:58 ०७७/०७८ सरुवा.pdf सूचना
प्रदेश स्तरीय भर्चुअल वतृत्वकला प्रतियोगिताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना Thu, 09/17/2020 - 17:02 ०७७/०७८ IMG_20200917_0001.pdf सूचना
COVID-19 UPDATE (३१ भाद्र २०७७) Thu, 09/17/2020 - 10:07 ०७७/०७८ दैनिक मिडिया ब्रिफिङ_2.pdf COVID-19
जानकारी सम्बन्धमा। Wed, 09/16/2020 - 13:55 ०७७/०७८ CCF09162020.pdf सूचना
COVID-19 UPDATE (३० भाद्र २०७७) Wed, 09/16/2020 - 10:13 ०७७/०७८ दैनिक मिडिया ब्रिफिङ_1.pdf COVID-19
COVID-19 UPDATE (२९ भाद्र २०७७) Tue, 09/15/2020 - 10:17 ०७७/०७८ दैनिक मिडिया ब्रिफिङ_0.pdf COVID-19
समय थप गरिएको सम्बन्धमा। Mon, 09/14/2020 - 17:07 ०७७/०७८ IMG_20200914_0001.pdf सूचना
प्रदेश स्तरीय खुला निबन्ध प्रतियोगिताको नतिजा प्रकाशित सूचना Mon, 09/14/2020 - 15:47 ०७७/०७८ सूचना.pdf सूचना
साझेदारीमा विद्यालय खेलकुद मर्मत संभार तथा निर्माण कार्यक्रमका लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Fri, 09/11/2020 - 13:48 ०७७/०७८ मर्मत.pdf सूचना
खेलकुद संरचनाको पूर्वाधार निर्माण साझेदारी कार्यक्रमका लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Fri, 09/11/2020 - 13:46 ०७७/०७८ पूर्वाधार (1).pdf सूचना
एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रमका लागि व्यावसायिक परियोजना प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Fri, 09/11/2020 - 13:36 ०७७/०७८ mosd-एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम.pdf सूचना
साझेदारीमा खेलकुद एकेडेमी सञ्‍चालन कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Fri, 09/11/2020 - 13:18 ०७७/०७८ mosd-साझेदारिमा खेलकुद.pdf सूचना
सामुदायिक क्याम्पसको सहकार्यमा अनुसन्धान कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना। Fri, 09/11/2020 - 13:12 ०७७/०७८ अनुसन्धान सम्बन्धि सूचना.pdf सूचना
सामुदायिक क्याम्पसको सहभागितामा गरिने अनुसन्धान विधि सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि Fri, 09/11/2020 - 13:07 ०७७/०७८ अनुसन्धान सम्बन्धि कार्यविधि_0.pdf कार्यविधि, सूचना
युवा, खेलकुद, भाषा तथा लिपिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मार्गदर्शन २०७७ Fri, 09/11/2020 - 12:39 ०७७/०७८ युवा खेलकुद तथा लिपि सम्बन्धी कार्यक्रम सन्चालन मार्गदर्शन.pdf मापदण्ड/मार्गदर्शन, सूचना
COVID-19 UPDATE (२५ भाद्र २०७७) Fri, 09/11/2020 - 11:16 ०७७/०७८ दैनिक मिडिया ब्रिफिङ.pdf COVID-19
निवन्ध प्रतियोगिता बारे। Fri, 09/11/2020 - 11:10 ०७७/०७८ IMG_20200909_0001.pdf सूचना
सच्याइएको सम्बन्धी सूचना Thu, 09/10/2020 - 19:48 ०७७/०७८ IMG_20200910_0001_0.pdf बोलपत्र, सूचना
विज्ञान विषयको स्नातकोत्तर तथा व्यवस्थापन (BBA, BCA) र प्राविधिक विषयको स्नातक तहको कक्षा सञ्चालनका लागि आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना। Thu, 09/10/2020 - 19:46 ०७७/०७८ आशय पत्र.pdf बोलपत्र, सूचना
प्रदेश स्तरीय भर्चुअल वतृत्वकला प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना Thu, 09/10/2020 - 17:14 ०७७/०७८ IMG_20200910_0001.pdf सूचना
प्रेस वक्तव्य Mon, 07/20/2020 - 16:36 ०७७/०७८ IMG_20200720_0002.pdf प्रेस विज्ञप्ती, सूचना
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन Sun, 07/19/2020 - 11:18 ०७७/०७८ मार्गदर्शन.pdf परिपत्र, सूचना
VTM, RNA Extration and PCR kits खरिद आशयको सूचना Sun, 07/12/2020 - 10:54 ०७६/०७७ सूचना
स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धी जनस्वास्थ्य निरीक्षक क.सं.नं. १८०८८२ का कर्मचारी श्री छविराज गिरीका नाउँको ७ दिने सूचना Fri, 07/03/2020 - 10:43 ०७६/०७७ स्पष्टिकरण.pdf सूचना
लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्तिको व्यवस्था र परिचालन कार्यविधि, २०७७ Thu, 07/02/2020 - 11:59 ०७६/०७७ लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्तिको व्यवस्था र परिचालन कार्यविधि, २०७७.pdf कार्यविधि, सूचना
COVID-19 को व्यवस्थापन सामाग्री (VTM, RNA Extraction and PCR kits) खरिद सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना Sun, 06/28/2020 - 10:59 ०७६/०७७ BID of Kit and VTM.pdf बोलपत्र, सूचना
आइसोलेसन केन्द्र सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मादण्ड,२०७७ Tue, 06/16/2020 - 18:12 ०७६/०७७ आइसोलेसन केन्द्र सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मादण्ड,२०७७.pdf मापदण्ड/मार्गदर्शन, सूचना
प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, बुटवलको खर्चको विवरण सार्वजनिक Tue, 06/16/2020 - 10:23 ०७६/०७७ सूचना
PPE Set खरिदको लागि मिति २०७७/०२/२६ गते प्रकाशित प्रस्तावको आशयको सूचना Mon, 06/15/2020 - 18:23 ०७६/०७७ LOI.pdf सूचना
2077-02-29 COVID-19 UPDATE Fri, 06/12/2020 - 13:44 ०७६/०७७ covid11.pdf COVID-19
2077-02-28 COVID-19 UPDATE Thu, 06/11/2020 - 11:46 ०७६/०७७ covid_0.pdf COVID-19
2077-02-27 COVID-19 UPDATE Wed, 06/10/2020 - 11:47 ०७६/०७७ covid1.pdf COVID-19
जवाफ सहित उपस्थित हुन मेडिकल अधिकृत डा. सिमा शर्माका नाउँको (७) सात दिने सूचना Tue, 06/09/2020 - 16:58 ०७६/०७७ nmc.pdf सूचना
2077-02-26 COVID-19 UPDATE Tue, 06/09/2020 - 11:31 ०७६/०७७ covid.pdf COVID-19
2077-02-25 COVID-19 UPDATE Mon, 06/08/2020 - 12:30 ०७६/०७७ details.pdf COVID-19
COVID-19 काे व्यवस्थापन सामाग्री (PPE Set) खरिदकाे प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना Sun, 06/07/2020 - 16:34 ०७६/०७७ BID of PPE Set.pdf बोलपत्र, समाचार
2077-02-24 COVID-19 UPDATE Sun, 06/07/2020 - 13:11 ०७६/०७७ 2020.06.07 COVID_19 Details (1).pdf COVID-19
2077-02-22 COVID-19 UPDATE Fri, 06/05/2020 - 11:30 ०७६/०७७ 2020.06.04.Corona Details.pdf COVID-19
सव इन्जिनियर पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना Fri, 06/05/2020 - 10:40 ०७६/०७७ सव इन्जिनियर.pdf सूचना
2077-02-21 COVID-19 UPDATE Thu, 06/04/2020 - 13:38 ०७६/०७७ 2020.06.04 P5 Corona Details.pdf COVID-19
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस २०७७ को शुभकामना सन्देश Wed, 06/03/2020 - 12:37 ०७६/०७७ समाचार, सूचना
सिभिल इन्जिनियर पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना Wed, 06/03/2020 - 11:17 ०७६/०७७ सूचना
2077-02-19 COVID-19 UPDATE Tue, 06/02/2020 - 15:22 ०७६/०७७ 2 June 2020 COVID Updates.pdf COVID-19
2077-02-17 COVID-19 UPDATE Sun, 05/31/2020 - 16:49 ०७६/०७७ 31 May Update_Corona.pdf COVID-19
प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्‍चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति नियमावली, २०७७ Thu, 05/28/2020 - 16:36 ०७६/०७७ स्वास्थ्य संस्था स्थापना सञ्चालन नवीकरण तथा स्तरोन्नति.pdf नियम, समाचार
प्रदेश स्वास्थ्य नीति २०७७ Thu, 05/28/2020 - 16:33 ०७६/०७७ प्रदेश स्वास्थ्य नीति २०७७.pdf नीति, समाचार
छोटो सूची तथा अन्तर्वार्ताको सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना Tue, 05/26/2020 - 13:27 ०७६/०७७ short list.pdf सूचना, समाचार
आशयको सूचना Fri, 05/15/2020 - 16:06 ०७६/०७७ LOI 2077.02.02.pdf सूचना, समाचार
N95/FFP2/ KN95 MASK को TECHNICAL SPECIFICATION शंशाेधन गरिएको सूचना Tue, 05/12/2020 - 11:45 ०७६/०७७ Amendment N95.pdf सूचना, समाचार
स्वयंसेवकको लागि आवेदन फाराम Tue, 05/12/2020 - 11:41 ०७६/०७७ आवेदन फारम.pdf सूचना, समाचार
स्वयंसेवक पदका लागि दरखास्त फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना Sun, 05/10/2020 - 12:23 ०७६/०७७ form.pdf सूचना, समाचार
COVID-19 काे व्यवस्थापन सामाग्री (N95 Mask) खरिदकाे प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना Wed, 05/06/2020 - 18:53 ०७५/०७६ N95.pdf सूचना, बोलपत्र, समाचार
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्दतिवाट कोरोना भाईरस नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सन्दर्भमा तयार पारिएको स्रोत सामाग्री २०७७ आधारित Self Care Guidelines Wed, 05/06/2020 - 13:48 ०७६/०७७ guidelines.pdf सूचना, समाचार
विद्यालय तहमा नतीजा प्रकाशन र पाठ्यपुस्तक वितरण सम्बन्धमा Tue, 04/28/2020 - 14:03 ०७६/०७७ विद्यालय तहमा नतीजा प्रकाशन र पाठ्यपुस्तक वितरण सम्बन्धमा_0.pdf समाचार
प्रदेश नं. ५ को प्रदेश स्तरीय COVID - 19 को शिक्षा तयारी तथा प्रतिकार्य योजना Sun, 04/26/2020 - 15:02 ०७६/०७७ प्रदेश नं. ५ को प्रदेश स्तरीय COVID - 19 को शिक्षा तयारी तथा प्रतिकार्य योजना.pdf समाचार
"आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिबाट कोरोना भाईरस (COVID-19) नियन्‍त्रण तथा व्यवस्थापन सन्दर्भमा जारी गरिएको स्रोत सामाग्री - २०७७" Sun, 04/26/2020 - 12:47 ०७६/०७७ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिबाट कोरोना भाईरस-२०७७.pdf समाचार
सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सूचना Wed, 04/15/2020 - 12:17 ०७६/०७७ सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सूचना.pdf समाचार
कोषमा रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धमा Wed, 04/08/2020 - 13:44 ०७६/०७७ kosh.pdf समाचार
COVID-19 नियन्त्रण तथा उपचार कोष Thu, 04/02/2020 - 12:01 ०७६/०७७ सूचना, समाचार
प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. ५ मातहतका कार्यालय तथा अस्पतालमा कार्यरथ स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरुको नाम नामेसी Sun, 03/29/2020 - 12:34 ०७६/०७७ स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सक.pdf सूचना, समाचार
हार्दिक अपिल Sun, 03/22/2020 - 15:06 ०७६/०७७ IMG_20200322_0003.pdf सूचना, समाचार
नमुना वालविकास निर्माण तथा वालविकास सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्‍चालन मार्गदर्शन, २०७६ Wed, 03/18/2020 - 15:51 ०७६/०७७ नमुना बालविकास.pdf कार्यविधि, समाचार
खेलकुद प्रतियोगिताहरु स्थगित गरिएको सूचना बारे। Tue, 03/17/2020 - 14:15 ०७६/०७७ सूचना.pdf सूचना, समाचार
अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना Sun, 03/15/2020 - 13:33 ०७६/०७७ IMG_20200315_0002.pdf सूचना, समाचार
प्रेस विज्ञप्ति Thu, 03/12/2020 - 16:59 ०७६/०७७ IMG_20200312_0003.pdf प्रेस विज्ञप्ती, समाचार
अन्तर्वार्ताको कार्यतालिका संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना Wed, 03/04/2020 - 13:56 ०७६/०७७ IMG_20200304_0001.pdf सूचना, समाचार
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा Mon, 03/02/2020 - 15:32 ०७६/०७७ निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा.pdf समाचार
छोटो सूची तथा अन्तर्वार्ताको सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना Mon, 03/02/2020 - 12:33 ०७६/०७७ छोटो सूची तथा अन्तर्वार्ताको सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना.pdf समाचार
महिला दिवस Sun, 03/01/2020 - 17:13 ०७६/०७७ महिला दिवस.pdf समाचार
सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना Mon, 02/17/2020 - 16:05 ०७६/०७७ सम्झौता.pdf सूचना, समाचार
शिक्षण सिकाई एप्स विकासका लागि सूचि दर्ताका लागि आशयपत्र माग गरिएको सूचना। Mon, 02/17/2020 - 12:05 ०७६/०७७ सूचि.pdf बोलपत्र, समाचार
नेत्रलाल अभागी रंगशाला निर्माण सम्बन्धमा। Mon, 02/17/2020 - 11:24 ०७६/०७७ नेत्रलाल.pdf परिपत्र, समाचार
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विकास सहायता परिचालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ Sun, 02/16/2020 - 12:42 ०७६/०७७ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विकास सहायता परिचालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६.pdf मापदण्ड/मार्गदर्शन, समाचार
नेपाल सरकारबाट स्वीकृत अस्पतालहरुको स्ट्याण्डर्ड ड्रइङ्ग डिजाइन Thu, 02/13/2020 - 11:38 ०७६/०७७ निर्देशिका, समाचार
छोटो सुची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा Wed, 02/12/2020 - 16:40 ०७६/०७७ छोटो सुची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा.pdf समाचार
स्वयमसेवक पदका लागि दरखास्त पेश गर्ने वारेको सूचना Wed, 02/12/2020 - 12:54 ०७६/०७७ स्वयमसेवक पदका लागि दरखास्त पेश गर्ने वारेको सूचना.pdf समाचार
खुला कविता प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना। Tue, 02/04/2020 - 12:49 ०७६/०७७ खुला प्रतियोगिता.pdf सूचना, समाचार
मन्त्रालय सरेको सूचना Mon, 02/03/2020 - 13:29 ०७६/०७७ सूचना, समाचार
बर्थिङ्ग सेन्टरहरुको विस्तार, औजार-उपकरण वितरण तथा दक्ष प्रसूतिकर्मी उत्पादन कार्यक्रम सन्चालन मार्गदर्शन, २०७६ Thu, 01/30/2020 - 14:17 ०७६/०७७ बरथिङ सेन्टर.pdf निर्देशिका, समाचार
सिकलसेल तथा थालासेमिया रोगको सचेतना, स्क्रिनिङ, उपचार तथा सहयोग कार्यक्रम सन्चालन मार्गदर्शन, २०७६ Thu, 01/30/2020 - 14:16 ०७६/०७७ सिकलसेल.pdf निर्देशिका, समाचार
उत्कृष्ठ महिला सहकारी संस्था छनौट सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ Fri, 01/24/2020 - 11:48 ०७६/०७७ उत्कृष्ट महिला सम्बन्धी मापदण्ड.pdf मापदण्ड/मार्गदर्शन, समाचार
प्रस्ताव पेश गर्ने बारे Thu, 01/23/2020 - 10:58 ०७६/०७७ प्रस्ताव पेश गर्ने बारे.pdf समाचार
सम्झौता गर्ने सम्बन्धी सूचना। Tue, 01/21/2020 - 16:04 ०७६/०७७ सम्झौता.pdf सूचना, समाचार
स्वयमसेवकको म्याद थप सम्बन्धी सूचना Mon, 01/13/2020 - 16:09 ०७६/०७७ सूचना.pdf सूचना, समाचार
EOI from qualified non-government organizations Mon, 01/13/2020 - 14:02 ०७६/०७७ EOI.pdf बोलपत्र
Comprehensive HIV Package for Male Labor Migrant and Their Spouse Mon, 01/13/2020 - 14:00 ०७६/०७७ EOI comprehensive HIV package for Male Labor Migrant and their spouse.pdf बोलपत्र
Evidences on Snake Bites Case Management Preventive and control Measure in Province 5 Mon, 01/13/2020 - 13:58 ०७६/०७७ EOI Evidences on Snake Bites Case Management.pdf बोलपत्र
विपन्न नागरिकको लागि दम तथा ब्रोन्काइटिस रोग उपचार आर्थिक सहुलियत निर्देशिका, २०७६ Sun, 01/12/2020 - 15:18 ०७६/०७७ विपन.pdf निर्देशिका
प्रदेश नं. ५ बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७६ Sun, 01/12/2020 - 10:56 ०७६/०७७ प्रदेश नं. ५ बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७६.pdf ऐन
प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ Sun, 01/12/2020 - 10:54 ०७६/०७७ प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६.pdf ऐन
प्रस्तावमा आधारित नयाँ तथा संचालनमा आएका प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक शिक्षालयहरुलाई सहयोग निर्देशिका, २०७६ Mon, 01/06/2020 - 13:51 ०७६/०७७ प्रस्तावमा आधारित.pdf निर्देशिका
पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास कार्यविधि, २०७६ Mon, 01/06/2020 - 13:46 ०७६/०७७ पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास कार्यविधि, २०७६.pdf कार्यविधि
उच्च शिक्षामा विपन्न लक्षित छात्रवृति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६ Mon, 01/06/2020 - 13:43 ०७६/०७७ उच्च शिक्षा निर्देशिका.pdf निर्देशिका
प्रस्ताव पेश गर्ने बारे। Mon, 01/06/2020 - 13:13 ०७६/०७७ प्रस्ताव.pdf सूचना, समाचार
युवा, खेलकुद, भाषा तथा लिपी सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मार्गदर्शन आर्थिक वर्ष २०७६/७७ Tue, 12/31/2019 - 11:32 ०७६/०७७ युवा खेलकुद.pdf निर्देशिका
८४ वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकहरुलाई घरमा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ Mon, 12/30/2019 - 14:48 ०७६/०७७ जेष्ठ नागरिक.pdf निर्देशिका
निर्णय कार्यान्वयन बारे Sun, 12/22/2019 - 14:29 ०७६/०७७ निर्णय कार्यान्वयन बारे.pdf समाचार
स्वयंसेवकहरुको चाड पर्व खर्च सम्बन्धमा Sun, 12/22/2019 - 11:47 ०७६/०७७ स्वयंसेवकहरुको चाड पर्व खर्च सम्बन्धमा.pdf समाचार
सामाजिक विकास सम्वन्धी कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन Thu, 12/19/2019 - 11:48 ०७६/०७७ सामाजिक विकास सम्वन्धी कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन.pdf सूचना, निर्देशिका, समाचार
आशयपत्र माग गरिएको सूचना । Wed, 12/18/2019 - 15:54 ०७६/०७७ आशयपत्र.pdf सूचना, समाचार
स्वयंसेवक पदका लागि दरखास्त फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना Mon, 12/16/2019 - 12:25 ०७६/०७७ स्वयंसेवक पदका लागि दरखास्त फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf समाचार
सर्पदंश सम्बन्धी अध्ययनको लागि आशयपत्र Fri, 12/13/2019 - 13:23 ०७६/०७७ snike bite.pdf बोलपत्र
मोतिविन्दुको निशुल्क शल्यक्रिया सम्वन्धी आशयपत्र Fri, 12/13/2019 - 13:20 ०७६/०७७ Free Cataract Operation.pdf बोलपत्र
सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई अनुदान माग गर्ने बारे सूचना। Fri, 12/13/2019 - 12:48 ०७६/०७७ सूचना, समाचार
एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्याविधि, २०७६ Fri, 12/13/2019 - 12:40 ०७६/०७७ एक शैक्षिक संस्था एक उद्धम कार्यबिधि.pdf कार्यविधि
निर्देशन कार्यन्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धमा Thu, 12/12/2019 - 11:42 ०७६/०७७ निर्देशन कार्यन्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धमा.pdf समाचार
एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रमका लागि व्यावसायिक परियोजना प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Wed, 12/11/2019 - 14:11 ०७६/०७७ शैक्षिक संस्था.pdf सूचना, समाचार
मौजुदा सूचीमा सूचीकरणका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना। Mon, 12/09/2019 - 16:01 ०७६/०७७ मौजुदा.pdf सूचना, समाचार
अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता दिवसको सन्दर्भमा माननीय सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन वरालज्यूले दिनुभएको शुभकामना सन्देश Tue, 12/03/2019 - 07:27 ०७६/०७७ सूचना, समाचार
स्वयंसेवक पदका लागि दरखास्त फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना Thu, 11/28/2019 - 11:18 ०७६/०७७ स्वयंसेवक पद.pdf समाचार
स्वास्थ्य क्षेत्रका सामुदायिक संस्थाहरुलाई पूँजीगत अनुदान वितरण निर्देशिका, २०७६ Wed, 11/27/2019 - 16:02 ०७६/०७७ स्वास्थ्य क्षेत्रका सामुदायिक संस्थाहरुलाई पूँजीगत अनुदान वितरण निर्देशिका, २०७६_0.pdf निर्देशिका
सूचना सम्प्रेषण गरी सहभागिको व्यवस्था गराउने बारे। Mon, 11/25/2019 - 13:01 ०७६/०७७ निवन्ध प्रतियोगिता.pdf सूचना, समाचार
सामुदायिक क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार विकास सहयोग कार्यक्रम सन्चालन निर्देशिका, 2076 Thu, 11/21/2019 - 12:12 ०७६/०७७ सामुदायिक क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका.pdf निर्देशिका
आयआर्जनका लागि व्यावसायिक संरचना निर्माणका लागि विद्यालयलाई पूँजिगत अुनदान निर्देशिका, 2076 Thu, 11/21/2019 - 12:11 ०७६/०७७ आयआर्जनका लागि व्यावसायिक संरचना.pdf निर्देशिका
खेलकुद संरचना निर्माणका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Thu, 11/21/2019 - 11:36 ०७६/०७७ सूचना.pdf समाचार
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा। Mon, 11/18/2019 - 13:13 ०७५/०७६ निर्णय.pdf सूचना, परिपत्र, समाचार
स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन २०७६-७७ Tue, 11/05/2019 - 11:40 ०७६/०७७ निर्देशिका
अस्पताल विकास समितिको सम्बन्धमा सूचना Thu, 10/31/2019 - 10:51 ०७६/०७७ अस्पताल.pdf सूचना, समाचार
अन्तिम नतिजा प्रकासन सम्बन्धी सूचना Tue, 10/22/2019 - 14:27 ०७६/०७७ सूचना_1.pdf समाचार
छोटो सूची तथा अन्तर्वार्ताको सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना Sun, 10/20/2019 - 17:10 ०७६/०७७ सूचना.pdf सूचना, समाचार
खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Fri, 10/18/2019 - 11:29 ०७६/०७७ सूचना_0.pdf सूचना, समाचार
पूर्व प्राथमिक स्वयंसेवक शिक्षकका लागि दरखास्त फाराम भर्ने सूचना । Mon, 09/23/2019 - 16:31 ०७६/०७७ पूर्व प्राथमिक स्वयंसेवक.pdf समाचार
कविता प्रतियोगितामा पूर्व छनोट भएका प्रतियोगिहरु Thu, 09/19/2019 - 09:40 ०७६/०७७ सूचना ३.pdf समाचार
प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना,सञ्‍चालन,नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन, २०७५ Thu, 09/12/2019 - 16:49 ०७५/०७६ प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना,सञ्‍चालन,नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन, २०७५.pdf ऐन
कविता प्रतियोगिता सम्बन्धमा Tue, 09/10/2019 - 17:11 ०७६/०७७ jpg2pdf (2)_3.pdf समाचार
रोल्पा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ Wed, 09/04/2019 - 13:41 ०७६/०७७ रोल्पा अस्पताल गठन आदेश.pdf गठन आदेश
रुकुम पूर्व अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ Wed, 09/04/2019 - 13:39 ०७६/०७७ रुकुम - पूर्व अस्पताल गठन आदेश.pdf गठन आदेश
रामपुर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ Wed, 09/04/2019 - 13:38 ०७६/०७७ रामपुर अस्पताल गठन आदेश.pdf गठन आदेश
भिम अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ Wed, 09/04/2019 - 13:37 ०७६/०७७ भीम अस्पताल गठन आदेश.pdf गठन आदेश
बर्दिया अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ Wed, 09/04/2019 - 13:36 ०७६/०७७ बर्दिया अस्पताल गठन आदेश.pdf गठन आदेश
प्यूठान अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ Wed, 09/04/2019 - 13:35 ०७६/०७७ प्यूठान अस्पताल गठन आदेश.pdf गठन आदेश
पृथ्वीचन्द्र अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ Wed, 09/04/2019 - 13:34 ०७६/०७७ पृथ्वीचन्द्र अस्पताल गठन आदेश.pdf गठन आदेश
पाल्पा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ Wed, 09/04/2019 - 13:30 ०७६/०७७ पाल्पा अस्पताल गठन आदेश.pdf गठन आदेश
गुल्मी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ Wed, 09/04/2019 - 13:29 ०७६/०७७ गुल्मी अस्पताल गठन आदेश.pdf गठन आदेश
कपिलवस्तु अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ Wed, 09/04/2019 - 13:28 ०७६/०७७ कपिलवस्तु अस्पताल गठन आदेश.pdf गठन आदेश
अर्घाखाँची अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ Wed, 09/04/2019 - 13:26 ०७६/०७७ अर्घाखाँची अस्पताल गठन आदेश.pdf गठन आदेश
सदस्य मनोनयनका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना। Fri, 08/30/2019 - 11:12 ०७६/०७७ IMG_20190830_0001.pdf सूचना, समाचार
पुस्तकालयलाई अनुदानको लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (माध्यमिक विद्यालय तथा सार्वजनिक पुस्ताकालय दुवै)। Wed, 08/28/2019 - 10:29 ०७६/०७७ 2.pdf समाचार
प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक विद्यालयहरुलाई प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Wed, 08/28/2019 - 10:22 ०७६/०७७ 1.pdf समाचार
प्रदेशस्तरीय मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ Tue, 08/27/2019 - 12:04 ०७६/०७७ प्रदेशस्तरीय मदरशा शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६.pdf कार्यविधि
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयनका लागि प्रदेशस्तरीय समितिका सदस्य मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ Tue, 08/27/2019 - 12:02 ०७६/०७७ अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धी मापदण्ड.pdf मापदण्ड/मार्गदर्शन
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ Tue, 08/27/2019 - 12:00 ०७६/०७७ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल गठन आदेश.pdf गठन आदेश
राप्ती प्रादेशिक अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ Tue, 08/27/2019 - 11:55 ०७६/०७७ राप्ती प्रादेशिक अस्पताल गठन आदेश.pdf गठन आदेश
शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ Sun, 08/11/2019 - 13:37 ०७६/०७७ शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी कार्यविधि २०७६.pdf कार्यविधि
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयनका लागि प्रदेशस्तरीय समिति गठन सम्बन्धी कार्यविधि, 2076 Sun, 08/11/2019 - 13:17 ०७५/०७६ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी कार्यविधि, 2076-52359.pdf कार्यविधि
प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद गठन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ Sun, 08/11/2019 - 13:16 ०७५/०७६ प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६-83184.pdf कार्यविधि
प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद गठन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ Sun, 08/11/2019 - 13:16 ०७५/०७६ प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६-96759.pdf कार्यविधि
युवा प्रतिभा पहिचान निर्देशिका 2076 Sun, 08/11/2019 - 13:15 ०७५/०७६ युवा प्रतिभा पहिचान निर्देशिका 2076-98963.pdf निर्देशिका
एड्भान्स तालिम निर्देशिका २०७५ Sun, 08/11/2019 - 13:14 ०७५/०७६ एड्भान्स तालिम निर्देशिका २०७५-63478.pdf निर्देशिका
अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ Sun, 08/11/2019 - 13:14 ०७५/०७६ अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५-89098.pdf कार्यविधि
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ Sun, 08/11/2019 - 13:13 ०७५/०७६ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६-91041.pdf कार्यविधि
Publication Sun, 08/11/2019 - 13:09 ०७५/०७६ हाम्रो प्रकाशन-52716.pdf निर्देशिका
अ.न.मी । अ.हे.व. अध्ययनको लागि छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना । Thu, 08/08/2019 - 13:17 ०७५/०७६ समाचार
पूँजिगत अनुदान सम्बन्धी सूचना Thu, 08/08/2019 - 13:16 ०७५/०७६ सूचना-90038.pdf सूचना, समाचार
अत्यन्त जरुरी सूचना। Thu, 08/08/2019 - 13:15 ०७५/०७६ सूचना-25992.pdf समाचार
छात्रवृत्ती कार्यक्रमहरुबारे जानकारी गराई सहयोग गरिदिनुहुन। Thu, 08/08/2019 - 13:14 ०७५/०७६ छात्रवृति-81460.pdf सूचना
प्रदेश तर्फ युवा प्रतिभाहरुलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम Thu, 08/08/2019 - 13:13 ०७५/०७६ युवा प्रतिभा-71545.pdf सूचना, प्रकाशन
प्रदेश तर्फ उत्कृष्ट खेलाडीहरुलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम Thu, 08/08/2019 - 13:12 ०७५/०७६ उत्कृष्ट खेलाडी प्रोत्साहन-60825.pdf सूचना
बिपद प्रकोप पूर्व तयारी, समन्वय एवं व्यवस्थापन सम्बन्धमा। Thu, 08/08/2019 - 13:05 ०७५/०७६ बिपद-68567.pdf सूचना, प्रकाशन
स्वयमसेवकहरुकाे म्याद थपका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । Thu, 08/08/2019 - 13:04 ०७५/०७६ समाचार
प्रदेश स्तरमा युवा प्रतिभा प्रोत्साहनका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना। Thu, 08/08/2019 - 13:02 ०७५/०७६ प्रदेश स्तरमा युवा प्रतिभा प्रोत्साहनका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना-17510.pdf समाचार
उत्कृष्ट खेलाडी प्रोत्साहनका लागि निवेदन पेश गर्ने सूचना प्रष्ट्याइको सम्बन्धमा Thu, 08/08/2019 - 13:02 ०७५/०७६ IMG_0001-13448.pdf समाचार
उत्कृष्ट खेलाडी प्रोत्साहनका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना। Thu, 08/08/2019 - 12:59 ०७५/०७६ समाचार
प्रदेश स्तरमा युवा प्रतिभा प्रोत्साहनका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Thu, 08/08/2019 - 12:58 ०७५/०७६ notice-96959.pdf समाचार
खेलाडी सहभागी गराइदिनु हुन । Thu, 08/08/2019 - 12:54 ०७५/०७६ kheladi-313.pdf सूचना
स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको प्रस्तावना प्रक्रिया स्थगित सम्बन्धि सूचना। Thu, 08/08/2019 - 12:52 ०७५/०७६ 5-96109.pdf समाचार
इनडोर आउटडोर खेलकुद संरचना निर्माणको लागि निर्णय भएका गा.पा. र न.पा.हरुलाई संझौता गर्न आउने बारेको सूचना Thu, 08/08/2019 - 12:51 ०७५/०७६ सूचना, समाचार
जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई रंगशाला मर्मतका लागि संझौता गर्न आउने बारेको सूचना Thu, 08/08/2019 - 12:48 ०७५/०७६ समाचार
जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कार्यालयहरु मर्मत संभारका लागि संझौता गर्न आउने बारेको सूचना Thu, 08/08/2019 - 12:46 ०७५/०७६ समाचार
सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना Thu, 08/08/2019 - 12:44 ०७५/०७६ 25-53410.pdf समाचार
Amendment - BIDDING DOCUMENT For Procurement of Laboratory Equipment Thu, 08/08/2019 - 12:43 ०७५/०७६ 24-51221.pdf बोलपत्र
Invitation for Electronic Sealed Bids for Procurement of Health Commodities (Medicine and Surgical) for Disaster buffer stock and Condoms (Re-tender) Thu, 08/08/2019 - 12:42 ०७५/०७६ 23-95118.pdf बोलपत्र
Invitation for Electronic Bids for Procurement of Birthing Centre Equipment Thu, 08/08/2019 - 12:41 ०७५/०७६ 21-14442.pdf बोलपत्र
Invitation for Electronics Bids for Supply, Delivery Installation and Commissioning of Computed Tomography(CT) Scan Machine Thu, 08/08/2019 - 12:41 ०७५/०७६ 22-63477.pdf बोलपत्र
प्रकोप, महामारी सम्बन्धिका औषधिहरु खरिदको सूचना Thu, 08/08/2019 - 12:39 ०७५/०७६ 21-64795.pdf समाचार
बर्थिङ सेन्टरका लागि आबश्यक पर्ने उपकरणहरु खरिदको सूचना Thu, 08/08/2019 - 12:37 ०७५/०७६ 20-38902.pdf बोलपत्र, समाचार
ल्याबोरेटोरी उपकरणहरु खरिदको सूचना Thu, 08/08/2019 - 12:36 ०७५/०७६ 19-28736.pdf समाचार
सिटी स्क्यान मेशिन खरिदको सूचना Thu, 08/08/2019 - 12:36 ०७५/०७६ 18-19961.pdf समाचार
वैदेशिक अध्ययन छात्रवृत्ति मनोनयन सम्बन्धी सूचना। Thu, 08/08/2019 - 12:35 ०७५/०७६ 17-31017.pdf समाचार
संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको बारे Thu, 08/08/2019 - 12:35 ०७५/०७६ 16-63133.pdf प्रकाशन
Request for Representation on Opening of Financial Proposals Thu, 08/08/2019 - 12:33 ०७५/०७६ 15-44601.pdf सूचना, बोलपत्र
Sealed Quotation for the Procurement of Supply and Delivery of Computers and Printers. Thu, 08/08/2019 - 12:28 ०७५/०७६ 14-92782.pdf बोलपत्र
खेलाडी सहभागी गराइदिनु हुन । Thu, 08/08/2019 - 12:23 ०७५/०७६ 13-97462.pdf सूचना
सोधकार्यको अनुसन्धानकर्ता छनौट बारे। Thu, 08/08/2019 - 12:22 ०७५/०७६ 9-97480_0.pdf समाचार
Notice of Intention to award the contract Thu, 08/08/2019 - 12:21 ०७५/०७६ 10-21411.pdf सूचना, समाचार
संग्रहालयलाई सम्झौताका लागि आउने बारेको सूचना । Thu, 08/08/2019 - 12:20 ०७५/०७६ 9-97480.pdf परिपत्र, समाचार
मिति २०७५।१२।०३ मा प्रकाशित संस्था छनौट सम्बन्धि सूचनामा गुनासो भए पेश गर्न जानकारी गराइएको बारे । Thu, 08/08/2019 - 12:19 ०७५/०७६ 8-43213.pdf सूचना, समाचार
सामाजिक विकास महाशाखाका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न संघसंस्थाहरु छनौट भएको सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । Thu, 08/08/2019 - 12:18 ०७५/०७६ 7-12497.pdf प्रकाशन, समाचार
Annual Health Report 2074-75 Thu, 08/08/2019 - 12:17 ०७५/०७६ 6-80767.pdf प्रतिवेदन
सूचना । Thu, 08/08/2019 - 12:11 ०७५/०७६ 4-78317.pdf समाचार
आशय पत्र माग गरिएको सम्बन्धमा । Thu, 08/08/2019 - 12:09 ०७५/०७६ 2-46056.pdf बोलपत्र
संक्षिप्त सूचि प्रकाशन गरिएको सूचना । Thu, 08/08/2019 - 12:09 ०७५/०७६ 1-64302.pdf समाचार
कार्यक्रम छनौट भएका विद्यालयहरुलाई सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना Thu, 08/08/2019 - 12:07 ०७५/०७६ 10-97558.pdf समाचार
बैकल्पिक तथा अस्थाई प्रतिक्षा सूचीका स्वयम् सेवकहरुलाई नियुक्त्रि लिन आउने बारेको सूचना । Thu, 08/08/2019 - 12:03 ०७५/०७६ 9-39749.pdf समाचार