बोलपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
COVID-19 काे व्यवस्थापन सामाग्री (N95 Mask) खरिदकाे प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना ०७५/०७६ N95.pdf 05/06/2020 - 18:53
शिक्षण सिकाई एप्स विकासका लागि सूचि दर्ताका लागि आशयपत्र माग गरिएको सूचना। ०७६/०७७ सूचि.pdf 02/17/2020 - 12:05
EOI from qualified non-government organizations ०७६/०७७ EOI.pdf 01/13/2020 - 14:02
Comprehensive HIV Package for Male Labor Migrant and Their Spouse ०७६/०७७ EOI comprehensive HIV package for Male Labor Migrant and their spouse.pdf 01/13/2020 - 14:00
Evidences on Snake Bites Case Management Preventive and control Measure in Province 5 ०७६/०७७ EOI Evidences on Snake Bites Case Management.pdf 01/13/2020 - 13:58
सर्पदंश सम्बन्धी अध्ययनको लागि आशयपत्र ०७६/०७७ snike bite.pdf 12/13/2019 - 13:23
मोतिविन्दुको निशुल्क शल्यक्रिया सम्वन्धी आशयपत्र ०७६/०७७ Free Cataract Operation.pdf 12/13/2019 - 13:20
Amendment - BIDDING DOCUMENT For Procurement of Laboratory Equipment ०७५/०७६ 24-51221.pdf 08/08/2019 - 12:43
Invitation for Electronic Sealed Bids for Procurement of Health Commodities (Medicine and Surgical) for Disaster buffer stock and Condoms (Re-tender) ०७५/०७६ 23-95118.pdf 08/08/2019 - 12:42
Invitation for Electronic Bids for Procurement of Birthing Centre Equipment ०७५/०७६ 21-14442.pdf 08/08/2019 - 12:41

सूचना अधिकारी

लक्ष्मण भण्डारी

लक्ष्मण भण्डारी
कानून अधिकृत
फोन नं.: ९८५११९५१५४