कर्मचारी विवरण

सि.नं.

  नाम थर

  पद

श्रेणी / तह 

महाशाखा / शाखा

सम्पर्क नं.

  १. कृष्ण प्रसाद ज्ञवाली सचिव रा.प. प्रथम

 

9857082182
  २. टीकाराम अर्याल उपसचिव अधिकृतस्तर दसौं

उच्च शिक्षा महाशाखा

9857024096
  ३. थानेश्वर ज्ञवाली उपसचिव अधिकृतस्तर दसौं शैक्षिक योजना तथा अनुसन्धान महाशाखा 9857015998
  ४. सूर्य प्रसाद भुषाल उपसचिव अधिकृतस्तर दसौं युवा तथा खेलकुद महाशाखा 9857050304
  ५. डा. उमाशंकर प्रसाद चौधरी बरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक अधिकृतस्तर दसौं अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखा 9857012733
  ६. शारदा बस्याल बेल्वासे प्रमुख म.वि.अ अधिकृतस्तर नवौं सामाजिक विकास महाशाखा 9851152120
७. केशव अर्याल उपसचिव अधिकृतस्तर नवौं प्रशासन तथा योजना महाशाखा 9851045547
  ८. डा. कलावती विश्‍वकर्मा आयूर्वेद चिकित्सक अधिकृतस्तर आठौं अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखा 9860425039
  ९. मित्र प्रसाद गौतम शाखा अधिकृत अधिकृतस्तर आठौं उच्च शिक्षा शाखा 9847105381
१०. हरिलाल अर्याल शाखा अधिकृत अधिकृतस्तर आठौं शैक्षिक योजना, तथ्याङ्क तथा अनुसन्धान शाखा 9857064070
११. विष्णु प्रसाद भुषाल शाखा अधिकृत अधिकृतस्तर आठौं विशेष शिक्षा शाखा 9847109921
 १२. विष्णु प्रसाद पन्थी शाखा अधिकृत अधिकृतस्तर आठौं युवा तथा खेलकुद शाखा 9841115262
 १३.

कमला पौडेल पोखरेल

महिला विकास अधिकृत अधिकृतस्तर आठौं बाल अधिकार तथा सामाजिक न्याय शाखा 9847079365
१४. सम्झना सुवेदी महिला विकास अधिकृत अधिकृतस्तर आठौं लैङ्गिक ससक्तिकरण तथा मुल प्रवाहिकरण शाखा 9849198794
  १५.

वेगम के.सी.

शाखा अधिकृत अधिकृतस्तर आठौं शैक्षिक, योजना, तथ्याङ्क तथा अनुसन्धान शाखा 9857063787
१६. शारदा भट्टराई महिला विकास अधिकृत रा.प. तृतीय लैङ्गिक ससक्तिकरण तथा मुल प्रवाहिकरण शाखा 9849896988
१७.

मिन बहादुर घर्ती मगर

लेखा अधिकृत अधिकृतस्तर सातौं आर्थिक प्रशासन शाखा 9857068815
  १८. शैलेन्द्र कुमार पाण्डे स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत अधिकृतस्तर सातौं नीति, कानुन, मापदण्ड योजना तथा जनस्वास्थ्य महाशाखा 9857051434
१९. ओम प्रकाश न्यौपाने जनस्वास्थ्य अधकृत अधिकृतस्तर सातौं अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखा 9847822854
२०. सन्तोष खनाल अधिकृत अधिकृतस्तर सातौं श्रम तथा रोजगार शाखा 9841700041
२१. सञ्‍जय ज्ञवाली अधिकृत अधिकृतस्तर सातौं प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा 9851128005
२२. लक्ष्मण भण्डारी कानून अधिकृत रा.प. तृतीय कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा 9851195154
२३. माधव पोख्रेल अधिकृत अधिकृतस्तर सातौं प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा 9867119725
२४. गणेश भट्टराई कविराज निरिक्षक अधिकृतस्तर छैठौं अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखा 9857031829
२५. शेखर प्रसाद घिमिरे अधिकृत अधिकृतस्तर छैठौं श्रीमान् सचिव ज्यूको सचिवालयमा 9841747390
२६. शिवहरी मरासिनी अधिकृत अधिकृतस्तर छैठौं प्रशासन अन्तर्गत स्टोर 9857062805
२७. जेदुराम पन्थी अधिकृत अधिकृतस्तर छैठौं प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा 9847037400
२८. शिवहरी ज्ञवाली अधिकृत अधिकृतस्तर छैठौं श्रम तथा रोजगार शाखा 9841817409
२९. गेहेन्द्र वहादुर विष्ट कम्प्यूटर अधिकृत अधिकृतस्तर छैठौं प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा 9840057675
३०. भागिरथ अधिकारी अधिकृत अधिकृतस्तर छैठौं   9851160372
३१. भगवती भट्टराई महिला विकास निरीक्षक रा.प.अनं. प्रथम   9867044982
३२. कमल पन्थी ना.सु. रा.प.अनं. प्रथम माननीय मन्त्री ज्यूको सचिवालयमा 9847091558
३३. सरोज रिमाल हे.अ. सहायकस्तर पाँचौं अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखा 9848137597
३४. राम प्रसाद भट्टराई प्रा.स. रा.प.अनं. प्रथम युवा तथा खेलकुद शाखा 9844708498
३५. विनोद भट्टराई कम्प्यूटर अपरेटर रा.प.अनं. प्रथम प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा 9844712842
३६. अमृत पौडेल प्रा.स. रा.प.अनं. प्रथम उच्च शिक्षा शाखा 9857061894
३७. कृष्ण चन्द गिरी प्रा.स. सहायकस्तर पाँचौं भाषा, संस्कृति र पुरातत्व संरक्षण शाखा 9841115148
३८. ध्रुवराज पन्थी वि.नि. सहायकस्तर पाँचौं    
३९. आग्रह आचार्य खरिदार रा.प.अनं. द्वितिय श्रीमान् सचिव ज्यूको सचिवालयमा 9857689999
४०. कृष्ण वहादुर पौडेल सह लेखापाल सहायकस्तर चौथो आर्थिक प्रशासन शाखा 9847201840
४१. मन वहादुर गुरुङ ह.स.चा. रा.प.अनं. पाँचौ प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा 9847026281
४२. राम प्रसाद घिमिरे ह.स.चा.   प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा 9747056885
 

करार सेवाका कर्मचारी

१. भिमराज अवस्थी वाल अधिकार श्रोत व्यक्ति   बाल अधिकार तथा सामाजिक न्याय शाखा 9858750116
२. अनिल भट्टराई प्राविधिक अधिकृत   स्वास्थ्य (मातृ, शिशु र प.नि.) 9851142567
३. संजय कुवर कानून मस्यौदा सहजकर्ता   कानून फैसला तथा कार्यान्वयन शाखा 9851181912
४. अर्जुन सापकोटा इन्जिनियर   युवा तथा खेलकुद शाखा 9860927767
५. सरिता पौडेल ना.सु.   रोजगार सूचना केन्द्र 9867306590
६. कुलचन्द्र पराजुली कम्प्यूटर अपरेटर   आर्थिक प्रशासन शाखा 9851131197
७. अजय कुमार तेली सव इन्जिनियर      
८. गिता गौतम लम्साल सहायक कम्प्यूटर अपरेटर   रोजगार सूचना केन्द्र 9847315353
९. अमर वहादुर शाही अ. सव इन्जिनियर   युवा तथा खेलकुद शाखा 9869474127
१०. बसन्त कुमार वली अ. सव इन्जिनियर   युवा तथा खेलकुद शाखा 9809802450
११. दामोदर कुवर ह.स.चा.   प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा 9847156108
१२. राम वहादुर थापा ह.स.चा.   प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा 9863173999
१३. सुरज क्षेत्री ह.स.चा.   प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा  
१४. मायादेवी पौडेल

का.स.

  प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा 9867100143
१५. हिरा वहादुर राना का.स.   प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा 9844771450
१६. अभिसेक थारु का.स.   प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा 9815506119
१७. कृष्ण कुमारी कार्की का.स.   प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा 9847201840
१८. युवराज ज्ञवाली का.स.   प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा 9864566847
१९. विमला ज्ञवाली का.स.   प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा 9847338930
२०. मोहन घिमिरे का.स.   प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा 9867187226
२१. तारा पोख्रेल का.स.   प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा 9847262888