प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

प्रदेश नं. ५, बुटवल

सूचना

Attached Documents
Title Upload Time Type View Download
उत्कृष्ट खेलाडी प्रोत्साहनका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना। 2 दिन पहिले
16 Jun 2019 - 12:31:24
jpg View Download
प्रदेश स्तरमा युवा प्रतिभा प्रोत्साहनका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 1 हप्ता पहिले
11 Jun 2019 - 11:01:54
pdf View Download
खेलाडी सहभागी गराइदिनु हुन । 4 हप्ता पहिले
20 May 2019 - 08:17:12
pdf View Download
स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको प्रस्तावना प्रक्रिया स्थगित सम्बन्धि सूचना। 4 हप्ता पहिले
20 May 2019 - 06:49:33
pdf View Download
इनडोर आउटडोर खेलकुद संरचना निर्माणको लागि निर्णय भएका गा.पा. र न.पा.हरुलाई संझौता गर्न आउने बारेको सूचना 1 महिना पहिले
16 May 2019 - 04:45:19
jpg View Download
जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई रंगशाला मर्मतका लागि संझौता गर्न आउने बारेको सूचना 1 महिना पहिले
16 May 2019 - 04:43:38
jpg View Download
जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कार्यालयहरु मर्मत संभारका लागि संझौता गर्न आउने बारेको सूचना 1 महिना पहिले
16 May 2019 - 04:42:16
jpg View Download
सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना 1 महिना पहिले
12 May 2019 - 10:56:28
pdf View Download
Ammendment - BIDDING DOCUMENT For Procurement of Laboratory Equipment 1 महिना पहिले
12 May 2019 - 05:03:43
pdf View Download
Invitation for Electronic Sealed Bids for Procurement of Health Commodities (Medicine and Surgical) for Disaster buffer stock and Condoms (Re-tender) 1 महिना पहिले
12 May 2019 - 05:02:07
pdf View Download
Invitation for Electronic Bids for Procurement of Birthing Centre Equipment 1 महिना पहिले
12 May 2019 - 05:01:10
pdf View Download
Invitation for Electronics Bids for Supply, Delivery Installation and Commissioning of Computed Tomography(CT) Scan Machine 1 महिना पहिले
12 May 2019 - 04:58:20
pdf View Download
प्रकोप, महामारी सम्बन्धिका औषधिहरु खरिदको सूचना 1 महिना पहिले
09 May 2019 - 07:30:59
pdf View Download
बर्थिङ सेन्टरका लागि आबश्यक पर्ने उपकरणहरु खरिदको सूचना 1 महिना पहिले
09 May 2019 - 07:29:58
pdf View Download
ल्याबोरेटोरी उपकरणहरु खरिदको सूचना 1 महिना पहिले
09 May 2019 - 07:23:04
pdf View Download
सिटी स्क्यान मेशिन खरिदको सूचना 1 महिना पहिले
09 May 2019 - 07:12:16
pdf View Download
वैदेशिक अध्ययन छात्रवृत्ति मनोनयन सम्बन्धी सूचना। 1 महिना पहिले
07 May 2019 - 08:10:07
pdf View Download
संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको बारे 1 महिना पहिले
03 May 2019 - 09:27:21
pdf View Download
Request for Representation on Opening of Financial Proposals 1 महिना पहिले
29 Apr 2019 - 05:38:11
pdf View Download
Sealed Quotation for the Procurement of Supply and Delivery of Computers and Printers. 1 महिना पहिले
25 Apr 2019 - 06:41:03
pdf View Download
खेलाडी सहभागी गराइदिनु हुन । 1 महिना पहिले
23 Apr 2019 - 11:31:37
pdf View Download
सोधकार्यको अनुसन्धानकर्ता छनौट बारे। 1 महिना पहिले
23 Apr 2019 - 06:20:02
pdf View Download
Notice of Intention to award the contract 2 महिना पहिले
26 Mar 2019 - 11:46:26
pdf View Download
संग्रहालयलाई सम्झौताका लागि आउने बारेको सूचना । 2 महिना पहिले
24 Mar 2019 - 11:08:20
pdf View Download
मिति २०७५।१२।०३ मा प्रकाशित संस्था छनौट सम्बन्धि सूचनामा गुनासो भए पेश गर्न जानकारी गराइएको बारे । 3 महिना पहिले
17 Mar 2019 - 11:13:11
pdf View Download
सामाजिक विकास महाशाखाका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न संघसंस्थाहरु छनौट भएको सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । 3 महिना पहिले
17 Mar 2019 - 11:12:45
pdf View Download
Annual Health Report 2074-75 3 महिना पहिले
17 Mar 2019 - 05:02:00
pdf View Download
सूचिकरण गरिएको बारे । 3 महिना पहिले
12 Mar 2019 - 09:15:24
pdf View Download
सूचना । 3 महिना पहिले
03 Mar 2019 - 11:49:18
pdf View Download
आशय पत्र माग गरिएको सम्बन्धमा । 3 महिना पहिले
03 Mar 2019 - 11:48:29
pdf View Download