प्रदेश सरकार
     सामाजिक विकास मन्त्रालय
    प्रदेश नं. ५, बुटवल

विद्यालय तथा उच्च शिक्षा शाखा

Government of Nepal


 

Government of Nepal

Ministry of Social Development

Thankyou !!!

10 months ago


मन्त्री

सुदर्शन बराल
थप जानकारी

सचिव

कृष्ण प्रसाद ज्ञवाली
थप जानकारी


प्रवक्ता

मित्रमणि खनाल