प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

प्रदेश नं. ५, बुटवल

पृष्ठभूमि

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७४ को उपधारा १० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि प्रदेश नं. ५ को मन्त्रीपरिषदको निर्णय बमोजिम २०७४ साल फाल्गुन ३ गते यस मन्त्रलयको स्थापना भएको हो ।सामाजिक विकास र कल्याणलाई एक मात्र उदेश्य राखेर अल्पकालिन र दिर्घकालिन लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति चरणबद्व कार्यनीति बमोजिमको रणनिति निर्माण गर्ने कार्य यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछ ।

 

यस मन्त्रालय का विषयगत क्षेत्रहरु निम्न रहेका छन ।

  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक
  • युवा तथा खेलकुद
  • श्रम तथा रोजगार
  • भाषा तथा संस्कृति
  • सम्पदा संरक्षण