जानकारी

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ सम्झौता.pdf 02/17/2020 - 16:05
शिक्षण सिकाई एप्स विकासका लागि सूचि दर्ताका लागि आशयपत्र माग गरिएको सूचना। ०७६/०७७ सूचि.pdf 02/17/2020 - 12:05
नेत्रलाल अभागी रंगशाला निर्माण सम्बन्धमा। ०७६/०७७ नेत्रलाल.pdf 02/17/2020 - 11:24
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विकास सहायता परिचालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ ०७६/०७७ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विकास सहायता परिचालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६.pdf 02/16/2020 - 12:42
नेपाल सरकारबाट स्वीकृत अस्पतालहरुको स्ट्याण्डर्ड ड्रइङ्ग डिजाइन ०७६/०७७ 02/13/2020 - 11:38
छोटो सुची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ०७६/०७७ छोटो सुची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा.pdf 02/12/2020 - 16:40
स्वयमसेवक पदका लागि दरखास्त पेश गर्ने वारेको सूचना ०७६/०७७ स्वयमसेवक पदका लागि दरखास्त पेश गर्ने वारेको सूचना.pdf 02/12/2020 - 12:54
खुला कविता प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना। ०७६/०७७ खुला प्रतियोगिता.pdf 02/04/2020 - 12:49
मन्त्रालय सरेको सूचना ०७६/०७७ 02/03/2020 - 13:29
बर्थिङ्ग सेन्टरहरुको विस्तार, औजार-उपकरण वितरण तथा दक्ष प्रसूतिकर्मी उत्पादन कार्यक्रम सन्चालन मार्गदर्शन, २०७६ ०७६/०७७ बरथिङ सेन्टर.pdf 01/30/2020 - 14:17

सूचना अधिकारी

लक्ष्मण भण्डारी

लक्ष्मण भण्डारी
कानून अधिकृत
फोन नं.: ९८५११९५१५४