जानकारी

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
अ.न.मी । अ.हे.व. अध्ययनको लागि छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना । ०७५/०७६ 08/08/2019 - 13:17
पूँजिगत अनुदान सम्बन्धी सूचना ०७५/०७६ सूचना-90038.pdf 08/08/2019 - 13:16
अत्यन्त जरुरी सूचना। ०७५/०७६ सूचना-25992.pdf 08/08/2019 - 13:15
स्वयमसेवकहरुकाे म्याद थपका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । ०७५/०७६ 08/08/2019 - 13:04
प्रदेश स्तरमा युवा प्रतिभा प्रोत्साहनका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना। ०७५/०७६ प्रदेश स्तरमा युवा प्रतिभा प्रोत्साहनका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना-17510.pdf 08/08/2019 - 13:02
उत्कृष्ट खेलाडी प्रोत्साहनका लागि निवेदन पेश गर्ने सूचना प्रष्ट्याइको सम्बन्धमा ०७५/०७६ IMG_0001-13448.pdf 08/08/2019 - 13:02
उत्कृष्ट खेलाडी प्रोत्साहनका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना। ०७५/०७६ 08/08/2019 - 12:59
प्रदेश स्तरमा युवा प्रतिभा प्रोत्साहनका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ०७५/०७६ notice-96959.pdf 08/08/2019 - 12:58
स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको प्रस्तावना प्रक्रिया स्थगित सम्बन्धि सूचना। ०७५/०७६ 5-96109.pdf 08/08/2019 - 12:52
इनडोर आउटडोर खेलकुद संरचना निर्माणको लागि निर्णय भएका गा.पा. र न.पा.हरुलाई संझौता गर्न आउने बारेको सूचना ०७५/०७६ 08/08/2019 - 12:51