प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, बुटवलको खर्चको विवरण सार्वजनिक

सूचना अधिकारी

डा. पुष्पराज पौडेल

डा. पुष्पराज पौडेल
आयुर्वेद चिकित्सक
फोन नं.: ९८४९०२१२५३