PPE Set खरिदको लागि मिति २०७७/०२/२६ गते प्रकाशित प्रस्तावको आशयको सूचना

सूचना अधिकारी

डा. पुष्पराज पौडेल

डा. पुष्पराज पौडेल
आयुर्वेद चिकित्सक
फोन नं.: ९८४९०२१२५३