जवाफ सहित उपस्थित हुन मेडिकल अधिकृत डा. सिमा शर्माका नाउँको (७) सात दिने सूचना

सूचना अधिकारी

डा. पुष्पराज पौडेल

डा. पुष्पराज पौडेल
आयुर्वेद चिकित्सक
फोन नं.: ९८४९०२१२५३