खेलकुद प्रतियोगिताहरु स्थगित गरिएको सूचना बारे।

सूचना अधिकारी

लक्ष्मण भण्डारी

लक्ष्मण भण्डारी
कानून अधिकृत
फोन नं.: ९८५११९५१५४