पुस्तकालयलाई अनुदानको लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (माध्यमिक विद्यालय तथा सार्वजनिक पुस्ताकालय दुवै)।

सूचना अधिकारी

लक्ष्मण भण्डारी

लक्ष्मण भण्डारी
कानून अधिकृत
फोन नं.: ९८५११९५१५४