पुस्तकालयलाई अनुदानको लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (माध्यमिक विद्यालय तथा सार्वजनिक पुस्ताकालय दुवै)।

सूचना अधिकारी

डा. पुष्पराज पौडेल

डा. पुष्पराज पौडेल
आयुर्वेद चिकित्सक
फोन नं.: ९८४९०२१२५३