स्वयमसेवकहरुकाे म्याद थपका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

सूचना अधिकारी

लक्ष्मण भण्डारी

लक्ष्मण भण्डारी
कानून अधिकृत
फोन नं.: ९८५११९५१५४