कार्यविधि/निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन २०७६-७७ ०७६/०७७ 11/05/2019 - 11:40
प्रदेशस्तरीय मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ ०७६/०७७ प्रदेशस्तरीय मदरशा शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६.pdf 08/27/2019 - 12:04
शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ०७६/०७७ शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी कार्यविधि २०७६.pdf 08/11/2019 - 13:37
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयनका लागि प्रदेशस्तरीय समिति गठन सम्बन्धी कार्यविधि, 2076 ०७५/०७६ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी कार्यविधि, 2076-52359.pdf 08/11/2019 - 13:17
प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद गठन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ०७५/०७६ प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६-83184.pdf 08/11/2019 - 13:16
प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद गठन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ०७५/०७६ प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६-96759.pdf 08/11/2019 - 13:16
युवा प्रतिभा पहिचान निर्देशिका 2076 ०७५/०७६ युवा प्रतिभा पहिचान निर्देशिका 2076-98963.pdf 08/11/2019 - 13:15
एड्भान्स तालिम निर्देशिका २०७५ ०७५/०७६ एड्भान्स तालिम निर्देशिका २०७५-63478.pdf 08/11/2019 - 13:14
अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ०७५/०७६ अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५-89098.pdf 08/11/2019 - 13:14
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ ०७५/०७६ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६-91041.pdf 08/11/2019 - 13:13

सूचना अधिकारी

लक्ष्मण भण्डारी

लक्ष्मण भण्डारी
कानून अधिकृत
फोन नं.: ९८५११९५१५४