कार्यविधि/निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
नमुना वालविकास निर्माण तथा वालविकास सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्‍चालन मार्गदर्शन, २०७६ ०७६/०७७ नमुना बालविकास.pdf 03/18/2020 - 15:51
नेपाल सरकारबाट स्वीकृत अस्पतालहरुको स्ट्याण्डर्ड ड्रइङ्ग डिजाइन ०७६/०७७ 02/13/2020 - 11:38
बर्थिङ्ग सेन्टरहरुको विस्तार, औजार-उपकरण वितरण तथा दक्ष प्रसूतिकर्मी उत्पादन कार्यक्रम सन्चालन मार्गदर्शन, २०७६ ०७६/०७७ बरथिङ सेन्टर.pdf 01/30/2020 - 14:17
सिकलसेल तथा थालासेमिया रोगको सचेतना, स्क्रिनिङ, उपचार तथा सहयोग कार्यक्रम सन्चालन मार्गदर्शन, २०७६ ०७६/०७७ सिकलसेल.pdf 01/30/2020 - 14:16
विपन्न नागरिकको लागि दम तथा ब्रोन्काइटिस रोग उपचार आर्थिक सहुलियत निर्देशिका, २०७६ ०७६/०७७ विपन.pdf 01/12/2020 - 15:18
प्रस्तावमा आधारित नयाँ तथा संचालनमा आएका प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक शिक्षालयहरुलाई सहयोग निर्देशिका, २०७६ ०७६/०७७ प्रस्तावमा आधारित.pdf 01/06/2020 - 13:51
पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास कार्यविधि, २०७६ ०७६/०७७ पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास कार्यविधि, २०७६.pdf 01/06/2020 - 13:46
उच्च शिक्षामा विपन्न लक्षित छात्रवृति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६ ०७६/०७७ उच्च शिक्षा निर्देशिका.pdf 01/06/2020 - 13:43
युवा, खेलकुद, भाषा तथा लिपी सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मार्गदर्शन आर्थिक वर्ष २०७६/७७ ०७६/०७७ युवा खेलकुद.pdf 12/31/2019 - 11:32
८४ वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकहरुलाई घरमा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ ०७६/०७७ जेष्ठ नागरिक.pdf 12/30/2019 - 14:48

सूचना अधिकारी

लक्ष्मण भण्डारी

लक्ष्मण भण्डारी
कानून अधिकृत
फोन नं.: ९८५११९५१५४