सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
आशयको सूचना ०७६/०७७ LOI 2077.02.02.pdf 05/15/2020 - 16:06
N95/FFP2/ KN95 MASK को TECHNICAL SPECIFICATION शंशाेधन गरिएको सूचना ०७६/०७७ Amendment N95.pdf 05/12/2020 - 11:45
स्वयंसेवकको लागि आवेदन फाराम ०७६/०७७ आवेदन फारम.pdf 05/12/2020 - 11:41
स्वयंसेवक पदका लागि दरखास्त फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ form.pdf 05/10/2020 - 12:23
COVID-19 काे व्यवस्थापन सामाग्री (N95 Mask) खरिदकाे प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना ०७५/०७६ N95.pdf 05/06/2020 - 18:53
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्दतिवाट कोरोना भाईरस नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सन्दर्भमा तयार पारिएको स्रोत सामाग्री २०७७ आधारित Self Care Guidelines ०७६/०७७ guidelines.pdf 05/06/2020 - 13:48
विद्यालय तहमा नतीजा प्रकाशन र पाठ्यपुस्तक वितरण सम्बन्धमा ०७६/०७७ विद्यालय तहमा नतीजा प्रकाशन र पाठ्यपुस्तक वितरण सम्बन्धमा_0.pdf 04/28/2020 - 14:03
प्रदेश नं. ५ को प्रदेश स्तरीय COVID - 19 को शिक्षा तयारी तथा प्रतिकार्य योजना ०७६/०७७ प्रदेश नं. ५ को प्रदेश स्तरीय COVID - 19 को शिक्षा तयारी तथा प्रतिकार्य योजना.pdf 04/26/2020 - 15:02
"आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिबाट कोरोना भाईरस (COVID-19) नियन्‍त्रण तथा व्यवस्थापन सन्दर्भमा जारी गरिएको स्रोत सामाग्री - २०७७" ०७६/०७७ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिबाट कोरोना भाईरस-२०७७.pdf 04/26/2020 - 12:47
सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सूचना.pdf 04/15/2020 - 12:17

सूचना अधिकारी

लक्ष्मण भण्डारी

लक्ष्मण भण्डारी
कानून अधिकृत
फोन नं.: ९८५११९५१५४