मोतिविन्दुको निशुल्क शल्यक्रिया सम्वन्धी आशयपत्र

सूचना अधिकारी

लक्ष्मण भण्डारी

लक्ष्मण भण्डारी
कानून अधिकृत
फोन नं.: ९८५११९५१५४