जानकारी

शिर्षक मिति आर्थिक वर्ष दस्तावेज प्रकार
स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन २०७६-७७ 11/05/2019 - 11:40 ०७६/०७७ निर्देशिका
अस्पताल विकास समितिको सम्बन्धमा सूचना 10/31/2019 - 10:51 ०७६/०७७ अस्पताल.pdf जानकारी, समाचार
अन्तिम नतिजा प्रकासन सम्बन्धी सूचना 10/22/2019 - 14:27 ०७६/०७७ सूचना_1.pdf समाचार
छोटो सूची तथा अन्तर्वार्ताको सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना 10/20/2019 - 17:10 ०७६/०७७ सूचना.pdf जानकारी, समाचार
खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 10/18/2019 - 11:29 ०७६/०७७ सूचना_0.pdf जानकारी, समाचार
पूर्व प्राथमिक स्वयंसेवक शिक्षकका लागि दरखास्त फाराम भर्ने सूचना । 09/23/2019 - 16:31 ०७६/०७७ पूर्व प्राथमिक स्वयंसेवक.pdf समाचार
कविता प्रतियोगितामा पूर्व छनोट भएका प्रतियोगिहरु 09/19/2019 - 09:40 ०७६/०७७ सूचना ३.pdf समाचार
प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना,सञ्‍चालन,नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन, २०७५ 09/12/2019 - 16:49 ०७५/०७६ प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना,सञ्‍चालन,नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन, २०७५.pdf ऐन
कविता प्रतियोगिता सम्बन्धमा 09/10/2019 - 17:11 ०७६/०७७ jpg2pdf (2)_3.pdf समाचार
रोल्पा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ 09/04/2019 - 13:41 ०७६/०७७ रोल्पा अस्पताल गठन आदेश.pdf गठन आदेश

सूचना अधिकारी

लक्ष्मण भण्डारी

लक्ष्मण भण्डारी
कानून अधिकृत
फोन नं.: ९८५११९५१५४