जानकारी

शिर्षक मिति आर्थिक वर्ष दस्तावेज प्रकार
शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ 08/11/2019 - 13:37 ०७६/०७७ शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी कार्यविधि २०७६.pdf कार्यविधि
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयनका लागि प्रदेशस्तरीय समिति गठन सम्बन्धी कार्यविधि, 2076 08/11/2019 - 13:17 ०७५/०७६ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी कार्यविधि, 2076-52359.pdf कार्यविधि
प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद गठन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ 08/11/2019 - 13:16 ०७५/०७६ प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६-83184.pdf कार्यविधि
प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद गठन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ 08/11/2019 - 13:16 ०७५/०७६ प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६-96759.pdf कार्यविधि
युवा प्रतिभा पहिचान निर्देशिका 2076 08/11/2019 - 13:15 ०७५/०७६ युवा प्रतिभा पहिचान निर्देशिका 2076-98963.pdf निर्देशिका
एड्भान्स तालिम निर्देशिका २०७५ 08/11/2019 - 13:14 ०७५/०७६ एड्भान्स तालिम निर्देशिका २०७५-63478.pdf निर्देशिका
अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ 08/11/2019 - 13:14 ०७५/०७६ अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५-89098.pdf कार्यविधि
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ 08/11/2019 - 13:13 ०७५/०७६ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६-91041.pdf कार्यविधि
Publication 08/11/2019 - 13:09 ०७५/०७६ हाम्रो प्रकाशन-52716.pdf निर्देशिका
अ.न.मी । अ.हे.व. अध्ययनको लागि छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना । 08/08/2019 - 13:17 ०७५/०७६ समाचार