जानकारी

शिर्षक मिति आर्थिक वर्ष दस्तावेज प्रकार
खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 10/18/2019 - 11:29 ०७६/०७७ सूचना_0.pdf जानकारी, समाचार
पूर्व प्राथमिक स्वयंसेवक शिक्षकका लागि दरखास्त फाराम भर्ने सूचना । 09/23/2019 - 16:31 ०७६/०७७ पूर्व प्राथमिक स्वयंसेवक.pdf समाचार
कविता प्रतियोगितामा पूर्व छनोट भएका प्रतियोगिहरु 09/19/2019 - 09:40 ०७६/०७७ सूचना ३.pdf समाचार
प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना,सञ्‍चालन,नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन, २०७५ 09/12/2019 - 16:49 ०७५/०७६ प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना,सञ्‍चालन,नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन, २०७५.pdf ऐन
कविता प्रतियोगिता सम्बन्धमा 09/10/2019 - 17:11 ०७६/०७७ jpg2pdf (2)_3.pdf समाचार
रोल्पा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ 09/04/2019 - 13:41 ०७६/०७७ रोल्पा अस्पताल गठन आदेश.pdf गठन आदेश
रुकुम पूर्व अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ 09/04/2019 - 13:39 ०७६/०७७ रुकुम - पूर्व अस्पताल गठन आदेश.pdf गठन आदेश
रामपुर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ 09/04/2019 - 13:38 ०७६/०७७ रामपुर अस्पताल गठन आदेश.pdf गठन आदेश
भिम अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ 09/04/2019 - 13:37 ०७६/०७७ भीम अस्पताल गठन आदेश.pdf गठन आदेश
बर्दिया अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ 09/04/2019 - 13:36 ०७६/०७७ बर्दिया अस्पताल गठन आदेश.pdf गठन आदेश

सूचना अधिकारी

लक्ष्मण भण्डारी

लक्ष्मण भण्डारी
कानून अधिकृत
फोन नं.: ९८५११९५१५४