जानकारी

शिर्षक मिति आर्थिक वर्ष दस्तावेज प्रकार
उत्कृष्ठ महिला सहकारी संस्था छनौट सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ 01/24/2020 - 11:48 ०७६/०७७ उत्कृष्ट महिला सम्बन्धी मापदण्ड.pdf मापदण्ड, समाचार
प्रस्ताव पेश गर्ने बारे 01/23/2020 - 10:58 ०७६/०७७ प्रस्ताव पेश गर्ने बारे.pdf समाचार
सम्झौता गर्ने सम्बन्धी सूचना। 01/21/2020 - 16:04 ०७६/०७७ सम्झौता.pdf जानकारी, समाचार
स्वयमसेवकको म्याद थप सम्बन्धी सूचना 01/13/2020 - 16:09 ०७६/०७७ सूचना.pdf जानकारी, समाचार
EOI from qualified non-government organizations 01/13/2020 - 14:02 ०७६/०७७ EOI.pdf बोलपत्र
Comprehensive HIV Package for Male Labor Migrant and Their Spouse 01/13/2020 - 14:00 ०७६/०७७ EOI comprehensive HIV package for Male Labor Migrant and their spouse.pdf बोलपत्र
Evidences on Snake Bites Case Management Preventive and control Measure in Province 5 01/13/2020 - 13:58 ०७६/०७७ EOI Evidences on Snake Bites Case Management.pdf बोलपत्र
विपन्न नागरिकको लागि दम तथा ब्रोन्काइटिस रोग उपचार आर्थिक सहुलियत निर्देशिका, २०७६ 01/12/2020 - 15:18 ०७६/०७७ विपन.pdf निर्देशिका
प्रदेश नं. ५ बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७६ 01/12/2020 - 10:56 ०७६/०७७ प्रदेश नं. ५ बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७६.pdf ऐन
प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ 01/12/2020 - 10:54 ०७६/०७७ प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६.pdf ऐन

सूचना अधिकारी

लक्ष्मण भण्डारी

लक्ष्मण भण्डारी
कानून अधिकृत
फोन नं.: ९८५११९५१५४